Holnap vasárnap!
Elmélkedések vasárnapról vasárnapra
6
2017-12-10
Vasárnap van! (advent 2. vas B év)
Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt az Útkészítő, a pusztában, - így kiáltott:
38
2017-12-02
Holnap vasárnap! (advent 1. vas B év)
Az én Jézusom a Krisztus, aki „Abban az időben így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,33)
27
2017-11-25
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA! (főünnep)
Az én Jézusom a Krisztus, - „Abban az időben így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte…” (Mt 25, 31)
54
2017-11-18
A kevésben hű voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe!
51
2017-11-04
Virrasszatok,
mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
91
2017-10-28
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!
Az én Jézusom a Krisztus, aki szerint a legfőbb parancshoz, - az Isten szeretetéhez, hangsúlyozottan hozzá tartozik az ember szeretete:
100
2017-10-21
Tudjuk, hogy igazat beszélsz
és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. - (Mt 22, 16)
87
2017-10-14
Az én Jézusom a Krisztus, aki az Isten országát
ahhoz a királyi menyegzőhöz hasonlította, melyet a király, - fiának rendezett. (Mt 22, 1-14)
68
2017-10-07
Az én Jézusom a Krisztus, aki a gonosz szőlőművesekről mondott példabeszédében
valójában arról szól, hogy Isten, - a szőlőültetvény tulajdonosa, - bérbe adta szőlőjét népének.
70
2017-09-30
Az én Jézusom a Krisztus, aki két fiúról mond szép példázatot.
Amit csak Máté evangéliumában lehet olvasni és ezen a vasárnapon tár elénk édes Anyaszentegyházunk. (Mt 21, 28-32)
77
2017-09-23
Az én Jézusom a Krisztus, aki
érdekes dologra világít rá, - a felfogadott munkásokról szóló példabeszédében. (Mt 20, 1-16a)
102
2017-09-16
Nem mondom, hogy hétszer,
hanem hetvenszer hétszer!
122
2017-09-09
Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük
Ha így van közöttünk, az azt jelenti, hogy a nevében alkotott közösség rendkívül fontos együttlét.
84
2017-09-02
Aki követni akar engem...
...tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. (Mt 16, 24)
83
2017-08-26
Kinek tartják az emberek az Emberfiát?
Miért kellett ez a kérdés és erre a válasz? Hisz Ő mindig jól tudta, - kicsoda. Földi éltének minden pillanatában átélte, - gúnyt, meg nem értést, sőt még a halált is vállalva érte, - hogy Ő, - az Isten Fia.
134
2017-08-19
Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!
Ez az asszony nem fogadta el Jézustól az elutasítást, hanem kitartóan, - hittel, - kérte segítségét.
133
2017-08-05
Holnap Urunk színeváltozásának ünnepe!
Az én Jézusom a Krisztus, aki tudta, hogy övéinek mennyire szüksége van arra, hogy megmutassa nekik dicsőségét. Ezzel adott erőt már jó előre, a reá váró szenvedések elfogadására.
182
2017-07-29
Az én Jézusom a Krisztus, aki elmondta nekünk a földbe rejtett kincsről és az igazgyöngyről szóló hasonlatát.
(Mt 13, 44-46)
191
2017-07-15
A magvetőről szóló példabeszéd
Az én Jézusom a Krisztus, aki ott a tó partján elmondta a tömegnek a magvetőről szóló példabeszédét. (Mt 13, 1-23) Bemutatta nekünk a hozzánk szóló Istent. Aki nem sajnálja a magokat. Bőségesen szór mindenhova, - szinte pazarolja. Útfélre, kövek közé, tövisek közé, - de mindig jut a jó földbe is.
299
2017-07-08
Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű, És megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11, 29)
185
2017-07-01
Aki meg akarja találni életét
...elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja azt. (Mt 10, 39)
193
2017-06-24
Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik,
a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! (Mt 10, 28)
189
2017-06-17
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE!
Az én Jézusom a Krisztus, Holnap vasárnap! KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE! aki a szavain vitázó zsidóknak határozottan kijelenti: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” (Jn 6, 55)
638
2017-06-10
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Az én Jézusom a Krisztus, - akiben, mint azt Ő maga nyilatkoztatta ki: felismerhetjük a szeretet és béke Istenét. Aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16)
370
2017-05-27
URUNK MENNYBEMENETELE
Az én Jézusom a Krisztus, - aki mennybemenetelekor megnyugtatta övéit: „És én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig!”
198
2017-05-20
Az én Jézusom a Krisztus, aki teljes határozottsággal mondja nekünk:
Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat!
204
2017-05-06
Holnap vasárnap!
Az én Jézusom a Krisztus, az Atyától küldött Jó Pásztor! Ki mindig nyája érdekét szolgálja, ki joggal várja el, hogy nyája kövesse Őt. (Jn 10, 1-10)
240
2017-04-29
Az én Jézusom a Krisztus, - aki él!
Életet ad nekünk! Feltámadván, feltárta az emmauszi két reményt vesztett tanítványnak a róla szóló jövendölések igazi értelmét. (Lk 24, 13-35)
253
2017-04-15
Holnap Húsvétvasárnap!
KRISZTUS halálból való FELTÁMADÁSA, AZ ÜNNEPEK ÜNNEPE!
234
2017-04-08
Virágvasárnap
Úr szenvedésének vasárnapja
232
2017-04-01
Az én Jézusom a Krisztus, kinek alakját a kereszteken a katolikus liturgia a mai vasárnaptól Nagypéntekig letakarja
Eltakarja az Ékkövet éppen azért, hogy amikor a nagypénteki szertartásban a diakónus behozza az Élet Fáját, - a hívek úgy pillanthassanak föl a Megfeszítettre, mint egyedüli Üdvözítőjére a világnak. Őrá, - aki értünk szenvedett, meghalt és feltámadt.
231
2017-03-25
Hiszel az Emberfiában?
A válasz ez volt: „Hiszek, - Uram!” És leborult előtte. (Jn 9, 35-38.)
299
2017-03-18
Elérkezik az óra, s már itt is van
amikor igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.
244
2017-03-11
Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!
Az én Jézusom a Krisztus kinek színeváltozása örömmel és csodálattal töltötte el az apostolokat. A feladat, a küldetés nem csak feléjük hangzik, felénk is: „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5)
370
2017-03-04
Írva van:
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.
285
2017-02-25
Ne aggódjatok hát a holnap miatt!
A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja. (Mt 6, 24)
318
2017-02-18
Szeressétek ellenségeiteket...
...tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, … hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” (Mt 5, 44-45)
287
2017-01-28
Az én Jézusom a Krisztus, aki látva a tömeget, felment a hegyre és tanította őket.
Boldogságokról szólt és beszédét így fejezete be: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5.12)
372
2017-01-07
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki a Jordán folyó partján megkeresztelkedett János keresztségével. Feljőve a vízből, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt, 3, 17)
319
2016-12-23
KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM 2016. KARÁCSONYÁN
NEKED, - TŐLEM KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM 2016. KARÁCSONYÁN
303
2016-11-27
2016 - második adventi estje!
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a göröngyös pedig sima úttá. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. (Iz 40, 3-5)
286
2016-11-20
Krisztus a Mindenség Királya, - főünnep!
Az én Jézusom a Krisztus, aki a hozzá bizalommal forduló gonosztevőnek mondja: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel Országomban.” (Lk 23, 43)
335
2016-11-12
Az üdvtörténet végső kérdései
Az én Jézusom a Krisztus, aki az üdvtörténet végső kérdéseire irányítja figyelmünket. Már a kiindulási pontja is beszédes és közérthető. A jeruzsálemi templom, a maga csodálatos fenségében. S az Úr, rámutat, - mindez az emberi kézzel épített gazdagság, az enyészeté lesz. Ehhez fűzi tanítását: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!” (Lk 21,8)
384
2016-11-05
Az én Jézusom a Krisztus
aki miután felment Jeruzsálembe, a templomban találkozott a zsidó nép vezetőivel, a főpapokkal, írástudókkal és vénekkel. (Lk, 20, 27-38)
462
2016-10-29
Zakeus története
Az én Jézusom a Krisztus, aki „Azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” (Lk 19, 10)
301
2016-10-22
Mindazt, aki magát felmagasztalja
megalázzák, aki pedig megalázza magát, az felmagasztalják.
716
2016-08-20
GYÁSZHÍR
A végtelenül irgalmas és minket szerető Úr akaratában megnyugodva adom hírül, mindazoknak, aki tisztelték és szeretették, vagy csak kissé távolabbról szemlélték, hogy Feleségemet, gyermekeim Édesanyját, a Drága Tündért, - Editkét, AZ ÉN JÉZUSOM A KRISZTUS, 2016. augusztus 18-án, azon a csendes estén Szent Szívére ölelte.
478
2016-08-13
Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
Ő azt akarja, hogy ez a tűz, a mi lelkünkben is nagy lánggal égjen.
976
2016-08-06
Jézus állandó virrasztásra szólít
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: A nyugdíjbavonuló János tiszi a Csukor család fényképalbumában
536
2016-07-30
Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól!
Kinek sok anyagija van, az vagyonában látja életének biztosítékát.
528
2016-07-16
Az én Jézusom a Krisztus, akit vendégül látott két testvér.
A sürgő-forgó Márta és a szépen Úrra hallgató Mária. Amit az Úr mond, az a figyelmeztetés nekünk is szól: „Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha.
474
2016-06-25
Kövess engem!
Az én Jézusom a Krisztus, aki az iránta való odaadás feltétlenségéről mondta: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9, 62) Aki Jézussal már találkozott, annak számára Ő az egyetlen Út. Életének egész folyamán hallja tőle: „Kövess engem!”
478
2016-06-18
Az Isten fölkentje vagy!
Az én Jézusom a Krisztus, - akiről Péter megvallja: „Az Isten fölkentje vagy!” (Lk 9, 20) E vallomás után mondja el tanítványainak, hogy neki szenvednie kell, sőt ebben a szenvedésben sorsközösséget kell vállalni mindazoknak, kik őt követik.
553
2016-05-28
KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK FŐÜNNEPE: ÚRNAPJA!
Az én Jézusom a Krisztus, minden szentmisében újra földre száll és a Kenyér színében földi vándorlásunk társa lesz.
895
2016-05-18
Haza érkeztem Csíksomlyóról
Fent voltam, az előző este Szivárvány koszorúzta Szent Hegyen!
555
2016-05-07
URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE
Az én Jézusom a Krisztus, aki kivezette tanítványait „Betánia közelébe,
464
2016-04-30
Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében, az Utolsó Vacsorán, a Vele való egyesülésről mondta
„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni."
696
2016-04-23
Most dicsőül meg az Emberfia
s az Isten is megdicsőül benne. Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti.
554
2016-03-26
HOLNAP HÚSVÉTVASÁRNAP!
URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE!
593
2016-03-12
Én sem ítéllek el
Menj, de többé ne vétkezzél.
489
2016-03-05
Az én Jézusom a Krisztus
, aki a tékozló fiú történetében (Lk 15, 11-32) az irgalmas Atyáról beszélt nekünk.
482
2016-02-27
Ha nem tartotok bűnbánatot, … elvesztek, ti is mindnyájan!
Közeledünk már a nagyböjt közepéhez.
454
2016-02-20
Míg imádkozott
külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.
531
2016-02-13
Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra
Itt megkísértette a sátán. (Lk 4, 1-2)
788
2016-02-10
HAMVAZÓSZERDA VAN!
Úr Jézus, szent negyvennapos böjtöd vállaljuk újra most. Üdvünkre példát adsz nekünk, hogy fékezzük természetünk.
458
2016-01-30
De hát nem József fia ez?
Mint a próféták végig, a választott nép körében, - Jézus sem volt kedves saját hazájában.
539
2016-01-10
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki működésének elején, a Jordán partján megkeresztelkedett. „Amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. (Lk 3, 21-22)
674
2016-01-02
Testté lett, és közöttünk élt.
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. (Jn 1,14)
591
2015-12-19
Boldog vagy, aki hitted!
Az én Jézusom a Krisztus, akinek oly csodálatos a földre érkezése! Anyja hittel fogadta el az isteni üzenetet, s Erzsébet boldognak mondja érte: „Boldog vagy, aki hitted!” (Lk 1, 45)
564
2015-12-12
Gaudete vasárnap
mert így kezdődik a szentmise bevezető éneke: Örüljetek! Az örvendezés vasárnapja.
636
2015-12-05
Készítsétek az Úr útját!
Ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.
582
2015-11-28
Virrasszatok hát és imádkozzatok, szüntelenül…
hogy megállhassatok az Emberfia színe előtt.(Lk 21, 31)
540
2015-11-21
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA!
főünnep
603
2015-11-15
Az én Jézusom a Krisztus, aki az utolsó napon, ítéletre
„összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig” (Mk 13, 27)
654
2015-11-01
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!
A mai ember fogalomzavarban él. Mert a Mindenszentek, - a temetőt juttatja eszébe.
766
2015-10-03
Amit Isten egybekötött, az ember ne válassza szét!
Az ember, - Isten teremtménye, - akit saját képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek teremtett.
628
2015-09-05
Az én Jézusom a Krisztus,
aki, - mint azt az evangélium lapjain olvashatjuk, - hallókká teszi a süketeket és látóvá a vakokat, beszélőkké a némákat
746
2015-08-29
Az én Jézusom a Krisztus, aki a farizeusoknak és írástudóknak kijelentette, - idézve Izajás prófétát:
„Ez a nép ajkával tisztel engem, ám szíve távol áll tőlem.” (Mk 7,6)
611
2015-08-22
Uram, kihez menjünk? Az örökélet igéi nálad vannak.
Ezt a teljes értékű meghódolást kívánja tőlünk is. Naponta, újra és újra megújított hűségünket.
973
2015-08-09
Az én Jézusom a Krisztus, aki abban az időben így szólt az ellene zúgolódó zsidókhoz
Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van!
664
2015-08-02
Az én Jézusom a Krisztus, aki az őt követő tömegnek kijelentette:
Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.
673
2015-07-25
Szedjétek össze a maradékot, hogy kárba ne vesszen!
Nem feledkezik meg a csodát ünneplők lelkesedése közepette sem a takarékoskodásról.
695
2015-07-11
Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg
Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
692
2015-07-04
'Maga is csodálkozott hitetlenségükön'
Az én Jézusom a Krisztus, akiben földijei, - a názáretiek, - nem is merték fel az Isten küldöttjét.
789
2015-06-27
Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá
„Talita kum”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!”
710
2015-06-21
Az én Jézusom a Krisztus, aki hatalmasabb, mint a természet erői
Hatalmasabb a viharoknál és hullámoknál. Akkor viszont miért félünk? Miért nincs bennünk elegendő hit?
705
2015-05-23
Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam…
742
2015-05-02
Az én Jézusom a Krisztus, - az igaz Szőlőtő,
- és mi vagyunk a szőlővesszők
870
2015-04-18
Megmutatta nekik kezét és lábát.
De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak.
982
2015-03-21
Ha majd felmagasztalnak a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.
730
2015-03-14
„hogy aki Benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen, … hogy általa üdvözüljön a világ.”
765
2015-02-28
Ott átváltozott előttük.
Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni.
763
2015-02-21
Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
Az idő beteljesedett! Ugyanis a történelemnek sajátos értelme van. Nemcsak kezdete és vége.
701
2015-02-14
Az én Jézusom a Krisztus, aki meggyógyította a leprást: „Akarom, tisztulj meg! (Mk 1, 41)
Ő azért jött, hogy meggyógyítson bennünket lepránktól, hogy lelki tisztátalanságainkat elvegye.
1053
2015-02-07
Odament hozzá, megfogta kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza…
Az én Jézusom a Krisztus, aki meggyógyította a beteget. „Odament hozzá, megfogta kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza…” (Mk 1, 31)
734
2015-01-19
A 2015. évi Ökumenikus Imanyolcad első napja!
A mai nappal megkezdődik a keresztények egységéért végzendő imahét.
797
2015-01-18
Íme, az Isten báránya!
János tanítványai közül erre kettő azonnal Jézus nyomába szegődik. Megszólítani ugyan még nem merik Jézust, Ő kérdi tőlük, - kit keresnek?
847
2014-12-23
KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM, - 2014-BEN, NEKED!
Mivel azok között vagy akiket tisztelek és szeretek, tehát barátom, ismerősöm, tanítványom, rokonom, vagy bármi néven nevezendő kapcsolatban vagyunk, egy Atyának, a mennyeinek gyermekei, - tehát testvérek, - közös testvérünk, Jézus Krisztus születésének ünnepe előtt, kérlek fogadd olyan szeretettel, hogy most bekopogok Hozzád, amilyen szeretettel én teszem… …
837
2014-12-14
Az én Jézusom a Krisztus, akiről Keresztelő Szent János prófétai küldetéstudattal nyilatkozott.
Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.
1160
2014-11-15
Talentumok
Az én Jézusom a Krisztus, kinek a talentumokról szóló példabeszédében hangzik el a kevés kapott talentumával is jól gazdálkodó szolga felé:
933
2014-11-01
HALOTTAK NAPJA
Az én Jézusom a Krisztus, akiben, elérkezett Isten országa.
846
2014-10-18
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek pedig, ami az Istené!
A minden nemzetek Megváltója magasan felüláll az egymással szembeálló politikai képződmények vitáinak.
889
2014-09-13
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki keresztjére felemeltetve, „mindeneket magához vonzott.” Ezt Ő maga is, - magáról mondta.
820
2014-09-06
KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
838
2014-08-30
Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem
A kereszt, - mindnyájunk életében, - előbb vagy utóbb de elkerülhetetlenül, jelentkezik.
820
2014-08-23
Kinek tartják az emberek az emberfiát
A kérdésre, a többieknél sokkal pontosabb választ Péter ad: „Te vagy az élő Isten Fia!”
905
2014-08-16
Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!
Szomorúan tapasztaljuk, hogy milyen sok a közömbös, a hitetlenkedő ember, aki Jézus evangéliumát elutasítani igyekszik. Akik úgy képzelik, hozzájuk nem szól Jézus küldetése.
856
2014-07-26
Eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.
A legszükségesebbet minden fölé kell helyezzük. Ha kell, - érte mindent fel kell áldoznunk. Isten öröktől elgondolt szép terve, - a nagy Határozata, - hogy az örök élet kincsét, nekünk adja. Gyöngéden vezet bennünket arra, hogy megtaláljuk azt.
827
2014-07-12
Az Isten országa bennetek van!
Az én Jézusom a Krisztus, aki egyetemes és időtlen tanítást adott, amikor megkérdezték tőle, hogy mikor érkezik el az Isten országa.
854
2014-07-05
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket!
A Mester mondja ezt nekünk. Ő, aki szent és példamutató életével, - nem csak tanításával, - bizonyította nekünk, szavainak igazságát.
868
2014-06-21
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér
Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.
1104
2014-06-14
Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.
921
2014-06-07
Vegyétek a Szentlelket!
Azután eltelt ötven nap és Atyjától le is küldte övéire a Szentlelket.
929
2014-05-24
Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok.
Mennybemenetelével valójában csak látszólag távolodott el tőlünk.
909
2014-05-18
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.
888
2014-05-10
Az én Jézusom a Krisztus, az Atyától küldött jó Pásztor.
Aki azért jött, hogy övéinek „életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10, 10)
981
2014-05-03
Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavára az emmauszi tanítványok szíve lángolt.
„Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32)
Kezdőlap | Kezdetek | Hírek | Rendezvények | Fotóalbum | Kapcsolat
2017 www.bataszek.net | Copyright © 2017 | Látogatók: 1398214