2015-04-21
Bizottság
Bátaszéki Általános Iskola épülete
Bátaszéken 1142-ben a cikádori ciszterci monostor alapításakor feltehetően, a későbbi időkből fennmaradt egyházi jegyzőkönyvek szerint bizonyítottan létezett az iskolai oktatás.

A hódoltság korában a vidék elnéptelenedésével együtt az iskoláztatás is megszűnt, majd 1718-tól a németség betelepítésével virágzott újra fel. A történelmi idők közül ezt követően említést érdemel az 1870-es esztendő, amikor az elemi népiskola egyházi iskolából községi iskolává alakult. Ekkor Bátaszéken az itt élő csekély számú népcsoportok használatában működött szerb és zsidó iskola is.

A helybéli oktatási rendszer következő fejlődési pontja 1919. volt, amikortól polgári iskola jött létre, és működött egészen 1948-ig. Századunknak ebben az időszakában épült a mai általános iskola alapját képező iskolaépület Klebersberg Kunó kultuszminisztersége idején, 1930-ban. Az oktatási feltételek javulásának ebben az időszakában 1948-ig működött településünkön ipari tanonciskola is. Ez az esztendő fordulópont volt Magyarország oktatásügyének történetében, hiszen az államosítás után alapították az általános iskolákat. Létrejött Bátaszéken is az elemi népiskolában az I.sz. Állami Általános Fiúiskola és a polgári iskola helyén a II. sz. Állami Általános Leányiskola.

Változást az 1960. évi koedukáció jelentett, illetve az, hogy 1963-ban az I.sz. iskola épületében megalakult a gimnázium. A gimnázium növekvő helyigénye, s az ezzel párhuzamosan zajló iskola-körzetesítések kikényszerítették, hogy a két általános iskolát összevonják, s a gimnázium kapja meg az egyik épületet. Az összevonás éve 1972 volt. A fúzió azzal is járt, hogy a növekvő tanulólétszám elhelyezésére nem volt elegendő a meglévő egyik épület, és iskolabővítésről kellett gondoskodni. Sajnos nem egy önálló iskola építésében gondolkodtak, hanem a meglévőnek többszöri, az iskolai funkciót néha rontó bővítésében. Így bővült az iskola először 1968-ban 10 tanteremmel, s egyéb kiszolgáló helyiséggel, majd 1980-ban egy újabb 8 tantermes résszel, konyhával, ebédlővel, s végül 1984-ben egy tornacsarnokkal. A 80-as években ez az épületmennyiség is csak szűkösen volt elegendő a feladatok ellátására az akkori tanulólétszám miatt (a legnagyobb tanulólétszám 1060 fő volt!).

2011-ben az iskola korábbi épületegyüttese több ütemben épült újjá. „A” „B”„C” „E” jelzésekkel .Az „A” „B” „C” jelű épületekben a kivitelezési munkák során teljes homlokzati nyílászáró csere történt, valamint a teljes erősáramú hálózat, és a teljes fűtési rendszer, korszerűsítésre került. Az iskolához tartozó „E” jelű tornacsarnok épületben szintén a teljes fűtési rendszer cseréje történt. A „C” jelű épületben kialakításra került az iskola új főbejárata, akadálymentes rámpával. Az ebben az épületben elhelyezkedő nagyüzemi iskolakonyha teljes felújításra került, valamint a teljes konyhatechnológia és a hozzá kapcsolódó légtechnikai berendezés cseréje történt. A „ B” épületszárny tantermi felosztása teljesen átalakult, itt kerültek kialakításra a szaktantermek, technikaterem, leánykonyha, számítástechnika szaktantermek. A „B” jelű épülethez nyugati irányban kapcsolódik az új „D” jelű épület, amely 535 m2 alapterületű, háromszintes, hasznos alapterülete: 1243 m2 . A „D” épületben kerültek kialakításra az énekzene egyéni és csoportos oktatását szolgáló tantermek. Az új épület igazi újdonsága a háromszintes 250 m2 alapterületű aulatér, amely a szinteken kialakított galériákkal együtt elegendő helyet biztosít az iskola összes diákjának, az iskola rendezvényei alatt. Az épületben megépült személyfelvonó lift biztosítja az emeletek közötti függőleges akadálymentesítést. Az épületben minden szinten akadálymentes mosdók épültek. A „D” épület második emeletén került kialakításra az iskola új könyvtára is. Az iskola udvarán az új „D” épülethez kapcsolódóan akadálymentes járdák, parkolók, közlekedési utak lettek kialakítva. Az összes épületen belüli akadálymentesítés oly módon került kialakításra, hogy az intézmény összes szolgáltatását az akadálymentes hallgató, és látogatója számára biztosított legyen. Valamennyi épületben új, egy közös egységet alkotó gyengeáramú hálózat készült, tűzjelző rendszer, riasztórendszer, strukturált hálózat.

Kezdőlap | Kezdetek | Hírek | Rendezvények | Fotóalbum | Kapcsolat
2017 www.bataszek.net | Copyright © 2017 | Látogatók: 1399959