Ma 2018. augusztus 18, szombat Ilona napja van.
Ezen a napon történt:

Kiásott kincs

2015. május 30.

Ahogy korábban hírül adtuk, hosszú évek után egész kalandos úton Bátaszék Város tulajdonába került dr. Hermann Egyed hagyatéka, melyet az augusztus 20-tól nyíló kiállításon tekinthet meg az érdeklődő közönség. De ki is volt ő?

Hermann Egyed István 1895. február 17-én Bátaszéken született. Középiskoláit Szekszárdon és Pécsett végezte, a ciszterci rend pécsi gimnáziumában érettségizett 1914-ben , ez után Jászón belépett a premontrei szerzetesrendbe. Az újoncév kitöltése után20 éves korától öt évig az innsbrucki teológiai akadémián tanult. Pappá 1918. szeptember 30-án szentelték, az akadémián 1921-ben kapja meg hittudományi doktori oklevelét. Itthon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen német–történelem szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerez nyolc évvel később (az oklevelet megtekinthetik a kiállításon).

Ezt követően1929-1940 között az egyháztörténet tanára a gödöllői rendi főiskolán, majd a budapesti premontrei rendház gondnoka. 1940-től a szegedi tudományegyetemen magyar történelmet és művelődéstörténetet tanít a tudós pap. Itt a 1944-45-ös évben a bölcsészettudományi kar dékánja, 1945-46-ban pedig prodékánja volt.

1940-42-ig tábori lelkész, (Kamgárn tábori lelkész Bocskai sapkája szintén ki lesz állítva – a szomszédos honvédfelszerelés-gyűjtemény részeként). 1949-ben eltávolították az egyetemről és a veszprémi egyházmegye püspöki levéltárának kezelésével bízták meg.

1965-től haláláig Bátaszéken élt, és amíg ereje engedte egyházi tevékenységet folytatott, 1970. március 22-én halt meg, a helyi köztemetőben nyugszik

Dr. Hermann Egyed István 1992-ben posztumusz díszpolgári címet kapott Bátaszéktől (a díj is előkerült a maga fizikai valójában, tökéletes állapotban!)kiemelkedő tudományos munkássága, egyháztörténeti, ezen belül a bátaszéki Ciszterci apátságról szóló könyvei elismeréseként. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Születésének 100. évfordulóján emlékkonferenciát rendeztek tiszteletére Bátaszéken, 1995. máj. 20-án, s a tudományos ülés után emléktábláját is felavatták. Az 1990-es években önéletírása és néhány tudományos dolgozata is megjelent a bátaszéki gimnázium gondozásában

Fő művei (melyekből eredeti kéziratok is kerültek elő!):
A bátaszéki németek és népdalaik (Bp., 1929)
A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutizmus idején (Gödöllő, 1932)
Lonovics József római küldetésének (1840-41) belpolitikai és diplomáciai előkészítése (Bp., 1934)
A Hittudományi Kar története 1635-1935 (A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem története I, Artner Edgárral, Bp., 1938)

Kurbély György, veszprémi püspök (1755-1821) (Veszprém, 1947)
A Katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig (München, 1973). – Irod. Paulai Imre: H. E. I. (Katolikus Szle, Róma, 1970. 3. sz.). Csak halála után jelenhetett meg (Adriányi Gábor gondozásában)

Fentiek a nyers, életrajzi tények. Azonban munkásságába beletekintve egy olyan lokálpatrióta, istenszerető, tudós férfi elevenedik meg szemünk előtt, aki méltán lehet példaképünk, kinek hagyatékát borsózó háttal lehet csak szemlélni.

Az előkerülés körülményeiről következő cikkünkben olvashatnak!

Kapcsolódó:

Kiásott kincs II.

Bréking!!!

HOZZÁSZÓLNÁL? Írj vendégkönyvünkbe!