2017-06-17
Csukor Árpád
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE!
Az én Jézusom a Krisztus, Holnap vasárnap! KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE! aki a szavain vitázó zsidóknak határozottan kijelenti: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” (Jn 6, 55)

Aki visszautasítja ezt a táplálékot, az örök életet utasítja vissza. Mert az Ő Teste és Vére, - az Oltáriszentség, - az élet kenyere és itala. Benne van a halál legyőzése és a feltámadás záloga.  

Az Úrnapja, - ennek a Titoknak nagyon szép megünneplése. Az Eucharisztia ünnepének Titka, a hitében nem tökéletesen biztos embernek talán, - nehezen magyarázható. Mit jelent Jézus Testét enni és Vérét inni?

Úgy tűnik, - ez a nem könnyen érthető hittételek közé tartozik. Az Ószövetség népe tökéletesen megélte, hogy Isten mennyire jelen van életében. A pusztai vándorlás éveiben tapasztalta szabadító és megtartó erejét. Isten mannával táplálta őket. Az Újszövetségben Isten még nagyobb, végleges szabadító tettet hajt végre. Odaadja Fiát értünk a kereszthalálig, de megmenti Őt a feltámadásban.

Az Eucharisztikus lakoma, mindenegyes szentmisében, részesedés Krisztus keresztáldozatában, - Testében, Vérében. Ezáltal részesülünk Istenünk szabadító tettében és így, - Isten elfoghatatlan szeretetében.

Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulunk. Úgy, mint a beteg az élet orvosához, mint bűnös az irgalom forrásához. Túláradó jóságában bízva! Hogy e vétel által meggyógyítsa gyengeségeinket, lemossa bűneinket.

Tisztánlátást adjon hitünknek. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy hittel megvalljuk:

az angyalok Kenyerét vesszük magunkhoz, a királyok fenséges Királyát.

Tisztelettel, alázattal, tiszta és hívő szívvel, áhítatos örömmel. Így válik ez az egyesülés Vele, - lelkünk üdvösségére. Aki képes ésszerű meghajlással, - rationale obsequium, - ezt a hittitkot elfogadni, az nagyon könnyen beláthatja, hogy Ő, aki az égből szállott alá, valóban adhat égi táplálékot.

Istennek teremtő szava képes volt a semmiből, pontosabban a lehetőségéből, - létre hozni azt, ami még nem létezett. Akkor azt átváltoztatni, ami már létezik, - ne lenne képes?

Az Úrnapja tulajdonképpen az élet győzelmének ünnepe is. Hiszen ilyenkor már teljes pompájában virít a természet, minden üde és zöld és csupa virág. Ilyen legyen ez a gyönyörű, nyár eleji ünnepünk is!

Szeretettel:

Árpád

 

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Az Úrnapi vecsernye himnusza Aquinói Szent Tamástól,

mely ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával hangzik fel

latinul vagy magyarul. A gyönyörű szöveg sok zeneszerzőt

ihletett feldolgozásra.  

https://www.youtube.com/watch?v=DnrOwiYqTcc

Kodály Zoltán: Pange lingua

https://www.youtube.com/watch?v=Thiln71U8NI

Kezdőlap | Kezdetek | Hírek | Rendezvények | Fotóalbum | Kapcsolat
2017 www.bataszek.net | Copyright © 2017 | Látogatók: 1398137